Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
  • Przylasek Rusicki
  • Błonia
  • Centrum Logistyczne
  • Branice
Aktualności
Na cztery dni francuskie Cannes staje się stolicą nieruchomości i inwestycji. Rozpoczęły się właśnie największe w Europie Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPM 2018. W ra­mach pro­jek­tu „Power up your Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pre­zen­tu­je tam ofer­tę in­we­sty­cyj­ną Mało...
zobacz więcej ⇒