Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko specjalisty ds. administracyjno-biurowych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. administracyjno-biurowych.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. obsługi inwestora w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. obsługi inwestora.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. zamówień publicznych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. zamówień publicznych.

Rada Nadzorcza Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie.

Postępowanie na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »