Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest wykonanie usługi tłumaczenia tekstu pisanego z języka angielskiego na język chiński dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest wykonanie usługi tłumaczenia tekstu pisanego z języka angielskiego na język chiński dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »