Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Nieruchomościami.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na wolne sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sty do spraw zarządzania nieruchomościami.

Nabór na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sty ds. Projektów

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na wolne sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sty do spraw projektów.

Wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego, dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedziba w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 »