Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez określenie wartości rynkowej siedmiu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych

Postępowanie na "Przeprowadzenie badania „due diligence” dotyczącego sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa działającego jako spółka z o.o., z siedzibą i miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie Krakowa oraz opracowanie raportu z badania obejmującego najważniejsze wnioski wynikające z tego badania w każdym z ww. obszarów".

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-biurowych w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. został zakończony.

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie usług geodezyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »