Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na "Przeprowadzenie badania „due diligence” dotyczącego sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa działającego jako spółka z o.o., z siedzibą i miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie Krakowa oraz opracowanie raportu z badania obejmującego najważniejsze wnioski wynikające z tego badania w każdym z ww. obszarów".

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 99944-2017

.

.