Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składanie ofert w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”. 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załacznik nr 5 do SIWZ - wersja WORD

Informacja z otwarcia ofert 

.

.