Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego, dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedziba w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego, dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedziba w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

.

.