Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

 

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do umowy - karta gwarancyjna

Wersja WORD załącznik nr 1 do SIWZ 

Wersja WORD załącznik nr 2 do SIWZ

Wersja WORD załącznik nr 5 do SIWZ

Wersja WORD załącznik nr 6 do SIWZ

Wersja WORD załącznik nr 7 do SIWZ

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytania do postępowania załącza pismo oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.04.2018

.

.