Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na opracowanie raportów analitycznych dotyczących potencjału inwestycyjnego województwa małopolskiego na potrzeby promocji gospodarczej regionu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 

 

.

.