Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Power up your Business in Małopolska"

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postepowaniu, którego przedmiotem jest dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Power up your Business in Małopolska"

 

 

Informacja z otwarcia ofert 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

.

.