Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest wykonanie usługi tłumaczenia tekstu pisanego z języka angielskiego na język chiński dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi tłumaczenia tekstu pisanego z języka angielskiego na język chiński dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 SOPZ

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 1 do SOPZ Tekst do tłumaczenia 01

Załącznik nr 2 do SOPZ Tekst do tłumaczenia 02

Załącznik nr 3 do SOPZ Tekst do tłumaczenia 03

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Power up your Business in Małopolska" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 "Promocja gospodarcza Małopolski").

.

.