Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - "Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

.

.