Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2  do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram 

Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o rodzaju prac 

Załącznik nr 4 do umowy - Oświadczenie Podwykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy - Oświadcznie Wykonawcy

Załącznik nr 6 do umowy - Karta gwarancyjna 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PFU)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 nr SIWZ - Wykaz robót 

Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 9_do SIWZ KZT 02  

Załącznik nr 9_do SWIZ KZT 03

Załącznik nr 9_do SIWZ KZT 04

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 05

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 06

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 07

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 08

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 09

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 10

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 11

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 12

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 13

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 14

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 15

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 16

Załącznik nr 9_do SIWZ - KZT 17

Załącznik nr 9 do SIWZ - KZT 18

Zmiana treści SIWZ 

Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie tauron

Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie sieć gazowa 

Załącznik nr 12  do SIWZ - oświadczenie sieć wod-kan

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ 11.10.2018 r. 

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ 12.10.2018 r. 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

.

.