Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 formularz

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załacznik nr 4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 12.10.2018 r.

.

.