Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 wzór umowy

.

.