Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia kompleksu niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,33 ha, zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Igołomskiej i ul. Szymańskiego

Lokalizacja
Kompleks nieruchomości położony w Krakowie, po południowej stronie ul. Igołomskiej [dk79], u zbiegu z ul. E. Szymańskiego. Oddalony o 4,7 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 10 km od autostrady A4. Zlokalizowany 1400 m od pętli tramwajowej; 7,7 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 14 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie i 9 km od Niepołomic.
Opis i charakterystyka
Zwarty kompleks nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,3347 ha, w kształcie zbliżonym do trapezu o płaskim ukształtowaniu terenu. Na jego obszarze znajduje się sieć elektroenergetyczna i wodociągowa, w pobliżu także kanalizacyjna. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa handlowo-usługowa, magazynowa i produkcyjna, a także mieszkaniowa jednorodzinna. Teren porośnięty jest trawą, częściowo także drzewami i krzewami.
Kompleks składa się z 5 działek ewidencyjnych o powierzchni:
1. 0,6183 ha, działka nr 16/6 – prawo wieczystego użytkowania,
2. 0,5648 ha, działka nr 17/6 – prawo wieczystego użytkowania,
3. 0,5325 ha, działka nr 18/4 – prawo własności,
4. 1,3024 ha, działka nr 19/7 – prawo własności,
5. 1,3167 ha, działka nr 21/8 – prawo wieczystego użytkowania.
Kompleks w całości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE”. Działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem U.3 – tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami usługowymi (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, usługi wysokich technologii) lub zabudowę obiektami przemysłu wysokich technologii i rzemiosła.
Przeznaczenie
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców planujących inwestycje mieszczące się w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności w ramach działalności związanej z szeroko rozumianymi naukami o życiu (life sciences), z uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej.
Ulga podatkowa
Inwestycje na wskazanym terenie mogą zostać objęte wsparciem (ulgą podatkową) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres nieruchomosci@knhp.com.pl.