Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanego przy ul. Deszczowej w Krakowie o łącznej powierzchni 5,0827 ha.

 

Lokalizacja

Kompleks sześciu działek ewidencyjnych o numerach: 42/2, 42/4, 43/2, 43/4, 47/2 oraz 48 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony o około: 4 km od węzła drogi ekspresowej S7, 10 km od autostrady A4, 0,8 km od pętli tramwajowej, 6,4 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) oraz 12,8 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

 

Opis i charakterystyka

Kompleks działek o płaskim ukształtowaniu, częściowo wykorzystywany na cele rolnicze. Wzdłuż działek o numerach 42/2 i 42/4 przebiegają linie wysokiego napięcia (z czego w północnej części działki nr 42/2 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne).

Dojazd do Nieruchomości jest możliwy poprzez drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej – ul. Sasanek i drogę gruntową (użytek drogowy), której właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Obsługa komunikacyjna i dostępność mediów wymagają uzyskania stosownych uzgodnień/warunków od właściwych zarządców/gestorów.

W otoczeniu znajdują się nieruchomości niezabudowane, zadrzewione oraz użytkowane rolniczo, zabudowane obiektami handlowymi/usługowymi oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po stronie północnej kompleksu zlokalizowana jest Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, w godzinach od 9.00 do 16.00. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Załącznik nr 1