Lokalizacja

Kompleks sześciu działek ewidencyjnych o numerach: 42/2, 42/4, 43/2, 43/4, 47/2 oraz 48 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony o około: 4 km od węzła drogi ekspresowej S7, 10 km od autostrady A4, 0,8 km od pętli tramwajowej, 6,4 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) oraz 12,8 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

 

Opis i charakterystyka

Kompleks działek objęty jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE. Znaczna jego część zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym w ww. planie symbolem: MN/MWn.3 oraz MN/MWn.4 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, w mniejszej części w obszarze oznaczonym symbolami: KDZ.1 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej, KDL.4 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej.

W skład kompleksu wchodzi sześć działek ewidencyjnych:

  • nr 42/2 o powierzchni 12 236 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 42/4 o powierzchni 10 612 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 43/2 o powierzchni 7 451 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 43/4 o powierzchni 6 091 m2, w kształcie zbliżonym do trapezu,
  • nr 47/2 o powierzchni 2 502 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 48 o powierzchni 11 935 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta.

 

Kompleks działek przeważnie płaski, częściowo wykorzystywany na cele rolnicze. Wzdłuż działek o numerach 42/2 i 42/4 przebiegają linie wysokiego napięcia (z czego w północnej części działki nr 42/2 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne).

Dojazd do nieruchomości jest możliwy poprzez drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej – ul. Sasanek i drogę gruntową (użytek drogowy), której właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Obsługa komunikacyjna i dostępność mediów wymagają uzyskania stosownych uzgodnień/warunków od właściwych zarządców/gestorów.

W otoczeniu znajdują się nieruchomości niezabudowane, zadrzewione oraz użytkowane rolniczo, zabudowane obiektami handlowymi/usługowymi oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po stronie północnej kompleksu zlokalizowana jest Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości.

 

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.