Lokalizacja

Kompleks czterech działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2,3080 ha znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 21, na północ od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony o ok.: 5,2 km od węzła drogi ekspresowej S7, 6,5 km od autostrady A4, 1,9 km od pętli tramwajowej (Kraków – Pleszów), 7,6 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) oraz 14 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

 

Opis i charakterystyka

Kompleks działek objęty jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA PÓŁNOC. Całość zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym w ww. planie symbolem: U.4 Tereny zabudowy usługowej.

W skład kompleksu wchodzą cztery działki ewidencyjne:

  • nr 175/2 o powierzchni 4 016 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 176/2 o powierzchni 4 139 m2, w kształcie prostokąta,
  • nr 177/2 o powierzchni 7 349 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta,
  • nr 180/2 o powierzchni 7 576 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Kompleks działek o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięty samosiejkami. Przez teren działek nr 175/2, 176/2 oraz 177/2 przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia, ponadto w południowej części działki nr 175/2 znajduje się słup elektroenergetyczny.

Dojazd do nieruchomości jest możliwy poprzez drogę o nawierzchni asfaltowej, z drogi publicznej – ul. Igołomskiej, po urządzeniu tymczasowego zjazdu zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą drogi. Dostępność mediów wymaga uzyskania stosownych uzgodnień/warunków od właściwych zarządców/gestorów.

W najbliższym otoczeniu znajdują się nieruchomości zadrzewione oraz użytkowane rolniczo, zabudowane obiektami handlowymi/usługowymi oraz zabudowa przemysłowo-usługowa.

 

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.