Lokalizacja

Kompleks czterech działek o numerach: 192, 185, 129 i 170 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 36, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony jest o 6 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 12 km od autostrady A4; zlokalizowany 3 km od pętli tramwajowej; 9 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 16,5 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

W skład kompleksu wchodzą cztery działki ewidencyjne:

–    nr 192 o powierzchni 11 538 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta,

–    nr 185 o powierzchni 4 046 m2, w kształcie wydłużonego wieloboku,

–    nr 129 o powierzchni 10 312 m2, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta,

–    nr 170 o powierzchni 10 003 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta,

o płaskim ukształtowaniu terenu.

Kompleks działek w przeważającej części użytkowany rolniczo. Działki ewidencyjne niezabudowane i nieuzbrojone.

Działki: nr 170, nr 129 i nr 185 bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 192 posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (gruntowej) – ul. Szymańskiego.

Dostępność mediów oraz możliwość skomunikowania z drogą publiczną należy potwierdzić
u właściwego gestora/zarządcy drogi.

W otoczeniu występują nieruchomości niezabudowane użytkowane rolniczo.

Kompleks działek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE i zlokalizowany jest w dominującej części
w obszarze oznaczonym w planie symbolem: MN.9 i MN.11 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

Ponadto niewielkie części działek:

  • nr 185, nr 129 i nr 192 znajdują się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: KDD.10 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
  • nr 129 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem KDL.3 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej,
  • nr 192 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R.4 – tereny rolnicze,
  • nr 128 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R.3 – tereny rolnicze.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.