Lokalizacja

Kompleks czterech działek o numerach: 20/1, 21/1, 23 oraz 31/1 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 36, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony jest o 5,2 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 11,1 km od autostrady A4; zlokalizowany 1,7 km od pętli tramwajowej; 8 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 14,8 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

W skład kompleksu wchodzą cztery działki ewidencyjne:

–    nr  20/1 o powierzchni 4 786 m2, w kształcie wydłużonego prostokąta,

–    nr  21/1 o powierzchni 5 097 m2, w kształcie wydłużonego prostokąta,

–    nr 23 o powierzchni 4 944 m2, w kształcie wydłużonego wieloboku,

–    nr  31/1 o powierzchni 238 m2, w kształcie wieloboku

o płaskim ukształtowaniu terenu.

Kompleks działek użytkowany rolniczo. Działki ewidencyjne niezabudowane i nieuzbrojone. W bezpośrednim sąsiedztwie sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Działki: nr 20/1, 21/1 oraz 23 posiadają dostęp do drogi publicznej gminnej (gruntowej) dz. 370 – właściciel Gmina Kraków. Działka 31/1 ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 20/1.

Dostępność mediów należy potwierdzić u właściwego gestora/zarządcy drogi.

W otoczeniu znajdują się nieruchomości niezabudowane, użytkowane rolniczo; zabudowane obiektami handlowymi/usługowymi oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Kompleks działek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE i zlokalizowany jest w dominującej części  w obszarze oznaczonym w planie symbolem: U.4 – Tereny zabudowy usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami usługowymi (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, usługi wysokich technologii) lub zabudowę obiektami przemysłu wysokich technologii i rzemiosła.

Ponadto niewielka części działki 23 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: KDGPT.1 – Teren drogi publicznej, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego z wydzielonym torowiskiem tramwajowym.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.

powrót