Lokalizacja

Kompleks pięciu działek o numerach: 188, 189, 221, 222 i 227 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 36, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Kompleks oddalony jest o 6,5 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 12,5 km od autostrady A4; zlokalizowany 3,5 km od pętli tramwajowej; 9,5 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 17 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

W skład kompleksu wchodzi pięć działek ewidencyjnych:

–    nr 188 o powierzchni 5 383 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta,

–    nr 189 o powierzchni 5 998 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta,

–    nr 221 o powierzchni 5 475 m2, w kształcie wieloboku,

–    nr 222 o powierzchni 4 657 m2, w kształcie wieloboku,

–    nr 227 o powierzchni 2 638 m2, w kształcie wydłużonego, wąskiego prostokąta,

o płaskim ukształtowaniu terenu.

Kompleks działek użytkowany rolniczo. Działki ewidencyjne niezabudowane i nieuzbrojone.

Działka nr 227 bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działki: nr 188, nr 189, nr 221 i nr 222 posiadają dostęp do drogi gminnej gruntowej (polnej) – ul. Szymańskiego. Dostępność mediów oraz możliwość skomunikowania z drogą publiczną należy potwierdzić u właściwego gestora/zarządcy drogi.

W otoczeniu występują nieruchomości niezabudowane użytkowane rolniczo.

Kompleks działek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE i zlokalizowany jest w dominującej części
w obszarze oznaczonym w planie symbolem: MN.10 i MN.11 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

Ponadto niewielkie części działek:

  • nr 188, nr 189, nr 221, nr 222 i nr 227 znajdują się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: KDD.10 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
  • nr 222 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem KDD.13 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
  • nr 188, nr 189, nr 221 i nr 222 znajdują się w obszarze oznaczonym w planie symbolem: R.4 – tereny rolnicze.

 

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.