Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, informuje o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Igołomskiej, tworzących kompleks o łącznej powierzchni 0,7087 ha.

Lokalizacja

Kompleks nieruchomości składający się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach: 8/8 i 10/8  znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 37, po południowej stronie ul. Igołomskiej [dk79], w pierwszej linii zabudowy. Kompleks nieruchomości oddalony jest o ok. 4,4 km od węzła drogi ekspresowej S7 i ok. 10 km od autostrady A4, zlokalizowany ok. 1 km od pętli tramwajowej w Pleszowie; ok. 7,5 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); ok. 15 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka terenu

W skład kompleksu nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne:

– nr 10/8 o powierzchni 0,1138 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu, o płaskim ukształtowaniu terenu,

– nr 8/8 o powierzchni 0,5949 ha, w kształcie trapezu, o płaskim ukształtowaniu terenu.

W granicach działek ewidencyjnych brak sieci uzbrojenia technicznego. W sąsiedztwie kompleksu dostępna sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Dostęp do drogi publicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi lokalizacji zjazdu z ul. Igołomskiej lub ul. Deszczowej. Teren nieruchomości niezabudowany, częściowo użytkowany rolniczo.

Kompleks nieruchomości objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – IGOŁOMSKA POŁUDNIE i zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem U.2 – tereny zabudowy usługowej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.