Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. działając jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, informuje o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Nadbrzezie o powierzchni 2105 m2.

Lokalizacja

Nieruchomość zabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 82/2, położona w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 41, na południe od ul. Igołomskiej [dk79]. Nieruchomość oddalona jest o ok. 3,5 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 9,5 km od autostrady A4. Zlokalizowana 6 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) i 13,5 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

Nieruchomość o kształcie nieregularnym, wieloboku nieforemnego, zbliżonym do trapezu, położona na lekkim wzniesieniu w stosunku do poziomu drogi. Działka ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, w konstrukcji murowanej, o powierzchni użytkowej 141,47 m2. Na działce zlokalizowane są ponadto: budynek warsztatowo – lakierniczy z zapleczem socjalnym, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 161,18 moraz drewniana altana ogrodowa. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną.
W bezpośrednim sąsiedztwie sieć kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz lokalna zabudowa handlowo – usługowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Nadbrzezie.

Nieruchomość nie jest objęta  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa – Dokument Ujednolicony (Uchwała nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.), działka znajduje się w obszarze oznaczonym  symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104.