Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę kompleksu niezabudowanych działek położonego w Krakowie, rejonie ul. Igołomskiej. W jego skład wchodzą:

  • działka ewidencyjna nr 21/11 o powierzchni 0,0349 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9,
  • działka ewidencyjna nr 21/20 o powierzchni 0,4001 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9.

 

Łączna powierzchnia Kompleksu wynosi 0,4350 ha.

 

Kompleks położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

 

Orientacyjna odległość nieruchomości od:

  •      drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
  •      autostrady A4 ok. 10 km;
  •      najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
  •      centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
  •      Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

 

Kompleks o płaskim ukształtowaniu terenu, w kształcie nieregularnym wieloboku nieforemnego zbliżonym do trapezu. Działka niezabudowana.

 

W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa handlowo-usługowa i przemysłowo-usługowa.

 

Kompleks posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1- mapa poglądowa
Załącznik nr 2 formularz zgłoszenia
Załącznik nr 3 Wzór umowy dzierżawy wraz z załącznikami
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych