Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

 

W skład kompleksu wchodzą:

– działka ewidencyjna nr 21/17 o powierzchni 0,3501 ha, obręb 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., objęta księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9,

– działka ewidencyjna nr 21/18 o powierzchni 0,3102 ha, obręb 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., objęta księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9,

– działka ewidencyjna nr 21/19 o powierzchni 0,3014 ha, obręb 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., objęta księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9,

– działka ewidencyjna nr 21/10 o powierzchni 0,0134 ha, obręb 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., objęta księgą wieczystą nr KR1P/00676414/9.

 

Łączna powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 0,9751 ha.

 

Kompleks położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość kompleksu nieruchomości od:
– drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
– autostrady A4 ok. 10 km;
– najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
– centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
– Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

 

Kompleks o płaskim ukształtowaniu terenu, w kształcie wieloboku przypominającego prostokąt. Działki niezabudowane.
W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa handlowo-usługowa i przemysłowo-usługowa.

Kompleks posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1- mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Załącznik nr 3 formularz zgłoszenia
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych