Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej, oznaczonej jako działa ewidencyjna nr 339 o powierzchni 1,1276 ha, obr. 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków.

Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Odległość nieruchomości od:

  • drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
  • autostrady A4 ok. 10 km;
  • najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
  • centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
  • Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

Mapa poglądowa, obrazująca ww. nieruchomość, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 339 ma kształt wieloboku zbliżonego do prostokąta. Nieruchomość niezabudowana.
W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: zabudowa przemysłowo-usługowa, handlowo-usługowa i magazynowa.
Nieruchomości będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

powrót

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1 – mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych