Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

 

W skład kompleksu wchodzą:

 • działka ewidencyjna nr 1/29 o powierzchni 0,2725 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/30 o powierzchni 0,1823 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/31 o powierzchni 0,1524 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków,  objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/32 o powierzchni 0,1478 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/33 o powierzchni 0,1946 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/34 o powierzchni 0,2836 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/35 o powierzchni 0,2413 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
 • działka ewidencyjna nr 1/36 o powierzchni 0,3455 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3.

 

Łączna powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 1,8200 ha.

 

Kompleks nieruchomości położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Odległość kompleksu nieruchomości od:

 • drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
 • autostrady A4 ok. 10 km;
 • najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
 • centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
 • Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

 

Mapa poglądowa, obrazująca ww. kompleks nieruchomości, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Kompleks nieruchomości o płaskim ukształtowaniu terenu. Działki są niezabudowane, częściowo uzbrojone. Znajdują się na nich przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarna, kanalizacji deszczowej ponadto w granicach obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” znajdują się kanały, studnie i kanały teletechniczne.

W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa handlowo-usługowa i przemysłowo-usługowa.

Kompleks nieruchomości będzie miał zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1 – mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia