Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

 

W skład kompleksu wchodzą:

  • działka ewidencyjna 1/3 o powierzchni 0,2083 ha oraz, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęte księgą wieczystą nr KR1P/00598423/4;
  • działka ewidencyjna 2/3 o powierzchni 0,0896 ha obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęte księgą wieczystą nr KR1P/00598427/2.

 

Łączna powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 0,2979 ha.

 

Kompleks nieruchomości położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Odległość kompleksu nieruchomości od:

  • drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
  • autostrady A4 ok. 10 km;
  • najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
  • centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
  • Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

 

Mapa poglądowa, obrazująca ww. kompleks nieruchomości, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Kompleks nieruchomość niezabudowanych w kształcie wieloboku nieforemnego (w zasadniczej części zbliżonym do prostokąta), szeroki, stosunkowo płaski. Teren częściowo uzbrojony. Znajdują się nim przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz studnia teletechniczna.
W rozpatrywanym terenie sieć wodna, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telefoniczna.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa handlowo – usługowa i przemysłowo – usługowa. Kompleks nieruchomości będzie miał zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1 – mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu przetargowym