Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

 

W skład kompleksu wchodzą:

  • działka ewidencyjna nr 1/26 o powierzchni 0,3108 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3;
  • działka ewidencyjna nr 1/27 o powierzchni 0,4500 ha, obręb 38, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00598323/3.

 

Łączna powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 0,7608 ha.

 

Kompleks nieruchomości położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Odległość kompleksu nieruchomości od:

  • drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
  • autostrady A4 ok. 10 km;
  • najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
  • centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
  • Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.

 

Mapa poglądowa, obrazująca ww. kompleks nieruchomości, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1/26 ma kształt wieloboku nieforemnego zbliżony do trapezu, szeroka, stosunkowo płaska.

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1/27 jest ma kształt wieloboku nieforemnego zbliżony do trapezu z sięgaczem drogowym.

W sąsiedztwie nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa handlowo – usługowa, magazynowa i produkcyjna.

Kompleks nieruchomości będzie miał zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Załącznik nr 1 – mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości
Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu przetargowym