Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza obowiązujący „Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”.

 

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż dzierżawę lub najem nieruchomości przez KNHP