Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza zmienione obowiązujące „Warunki udostępniania nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”.

 

Przedmiotowe warunki obowiązują od dnia 17 października 2023 roku.

 

Warunki udostępniania nieruchmości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości