Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę (z opcją wykupu) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 335 o powierzchni 0,6720 ha, obręb 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków.

Nieruchomość położona jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej. Orientacyjna odległość Nieruchomości od:
a) drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
b) autostrady A4 ok. 10 km;
c) najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
d) centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
e) Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.
Nieruchomość o płaskim ukształtowaniu terenu, w kształcie zbliżonym do wieloboku nieforemnego, niezabudowana.
W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa przemysłowo-usługowa, handlowo-usługowa i magazynowa.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

powrót

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Załącznik nr 1 – mapa poglądowa
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy dzierżawy wraz załącznikami
Informacja o podmiotach zakwalifikowanych