Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonego w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

W skład Kompleksu wchodzą:

  • działka ewidencyjna nr 324 o powierzchni 0,2269 ha, obręb 20, jedn. ewid. Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00576006/5,
  • działka ewidencyjna nr 325 o powierzchni 0,7092 ha, obręb 20, jedn. ewid. Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00576006/5.

Kompleks położony jest w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej.

Orientacyjna odległość nieruchomości od:
a) drogi ekspresowej S7 – ok. 5 km;
b) autostrady A4 ok. 10 km;
c) najbliższej pętli tramwajowej – ok. 0,5 km;
d) centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana) ok. 6 km;
e) Dworca Głównego PKP w Krakowie ok. 13 km.
Kompleks o płaskim ukształtowaniu terenu, w kształcie zbliżonym do trapezu. Działki niezabudowane.
W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa przemysłowo-usługowa, handlowo-usługowa i magazynowa.
Kompleks posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela organizator przetargu – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – pod adresem: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków w godzinach od 9.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania. Informacje i wyjaśnienia mogą zostać również udzielone mailowo. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl.

 

Dokumentacja:

ogłoszenie_34

Załącznik_nr_1_mapa_poglądowa

Załącznik_2_warunki_udostepniania

Załącznik_nr_3_formularz_zgłoszenia_BPS.4317.12.2024

Informacja o podmiotach zakwalifikowanych_4317.12.2024_pdf