Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


„Kraków - Nowa Huta Przyszłości” na targach w Monachium

„Kraków - Nowa Huta Przyszłości” na targach w Monachium

W dniach 5-7 października 2015 r. w Monachium, już po raz 18 odbyły się Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych „EXPO REAL”.
Strategia komunikacji marketingowej Krakowa

Strategia komunikacji marketingowej Krakowa

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pan Artur Paszko dołączył do prac nad Strategią komunikacji marketingowej Krakowa w obszarze BIZNES.
Nowa linia tramwajowa oraz droga przez Wisłę w stronę Niepołomic i A4

Nowa linia tramwajowa oraz droga przez Wisłę w stronę Niepołomic i A4

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie miejscowych planów zagospodarowania Nowej Huty Przyszłości Igołomska Południe i Północ w dniu 15 lipca skoncentrowały się wokół pytań dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.W planie „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” znacząco zwiększono ilość terenów pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową o niskiej i średniej intensywności. Z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu ilość powierzchni biologicznie czynnej musi jednak wynosić 70%.

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wśród członków Grupy interdyscyplinarnej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji

Od 22 kwietnia do 8 maja 2015 r. Województwo Małopolskie prowadziło otwarty nabór do prac w Grupach Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Wśród członków poszczególnych Grup Roboczych znaleźli się przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej.

Ponad 64 mln złotych środków unijnych dla projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”

W ramach włączonych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) projektów zostaną zrealizowane inwestycje infrastrukturalne, których celem jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej na obszarze, gdzie realizowany jest projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »