Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Powitaliśmy wrzesień w Przylasku Rusieckim!

Powitaliśmy wrzesień w Przylasku Rusieckim!

Na kąpielisku trwają roboty ziemne oraz wykopy związane z przyłączami. Rozpoczęła się też budowa ścieżek po północnej stronie zbiornika.

Szybko rosną dwa budynki bazy kąpieliska. W kolejnych tygodniach robotnicy mają w planach wykonanie konstrukcji dachu.