Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Strategia komunikacji marketingowej Krakowa

Strategia komunikacji marketingowej Krakowa

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pan Artur Paszko dołączył, w charakterze doradcy, do prac grupy roboczej ds. Strategii komunikacji marketingowej Krakowa w obszarze BIZNES. Pierwsze spotkanie tego gremium odbyło się w dniu 25 września 2015 roku w Urzędzie Miasta Krakowa.

Jedną z ważniejszych, dyskutowanych podczas narady kwestii, było koncentrowanie komunikacji o potencjale inwestycyjnym Miasta wokół konkretnych projektów. Jednym z najważniejszych stać się ma „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. W związku z powyższym członkowie grupy roboczej zostali zapoznani z jego założeniami i przebiegiem realizacji.