Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uzyskała dofinansowanie projektu „Power up your Business in Małopolska”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uzyskała dofinansowanie projektu „Power up your Business in Małopolska”

 

Miło nam poinformować, iż projekt „Power up your Business in Małopolska”, uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 959/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku, uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to blisko 9 mln zł, a kwota dofinansowania to ponad 7,5 mln zł
(konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1  Promocja gospodarcza Małopolski).

Projekt „Power up your Business in Małopolska” będzie realizowany do roku 2019. W realizację projektu poza Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaangażowani są partnerzy:  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider projektu) oraz Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. 

Wspólnie będziemy promować potencjał gospodarczy Małopolski, w tym projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Z ofertą inwestycyjną regionu zapoznają się uczestnicy największych międzynarodowych targów, które odbędą się m. in. w Chinach, Dubaju, Niemczech czy we Francji.

W ramach „Power up your Business in Małopolska” Partnerzy projektu podejmą szereg działań zmierzających do promowania potencjału gospodarczego Małopolski oraz prezentacji regionu, jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów. Będą to miedzy innymi:

 - Organizacja międzynarodowych misji gospodarczych dla małopolskich MŚP;

 - Prowadzenie kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą;

 - Kompleksowa i profesjonalna obsługa inwestorów zagranicznych i krajowych;

 - Przygotowanie opracowań analitycznych oraz materiałów promocyjnych;

 - Współtworzenie zintegrowanego (instytucjonalnego) systemu doradztwa dla administratorów (jst) projektów wsparcia przedsiębiorczości (SAG, inkubatory).

 

Całkowita wartość zadań realizowanych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” to 1,8 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 1,6 mln zł.

Zakładanym efektem działań jest wzrost inwestycji zagranicznych w Małopolsce, w tym w zakresie projektu strategicznego Miasta Krakowa „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. 

.

.