Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wśród członków Grupy interdyscyplinarnej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji

Od 22 kwietnia do 8 maja 2015 r. Województwo Małopolskie prowadziło otwarty nabór do prac w Grupach Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Wśród członków poszczególnych Grup Roboczych znaleźli się przedstawiciele m.in. przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej.

Ponad 64 mln złotych środków unijnych dla projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”

W ramach włączonych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) projektów zostaną zrealizowane inwestycje infrastrukturalne, których celem jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej na obszarze, gdzie realizowany jest projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.
MIKRO DZIAŁANIA DLA SMART INWESTYCJI -
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

MIKRO DZIAŁANIA DLA SMART INWESTYCJI - MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 8 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców. Paweł Chorosz – Koordynator Projektów w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., przedstawił uczestnikom spotkania prezentację o Spółce oraz o projekcie „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Głównym tematem dyskusji była możliwość nawiązania współpracy pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorcami a spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Jak stwierdzili przedstawiciele Stowarzyszenia: „duże przedsiębiorstwa sobie poradzą a małym trzeba pomóc”.
INICJATYWA KLASTRA SPÓŁEK Z NOWEJ HUTY

INICJATYWA KLASTRA SPÓŁEK Z NOWEJ HUTY

W siedzibie Huta Przyszłości S.A. 28 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółek działających w otoczeniu ArcelorMittal Poland, czyli Huty im. Tadeusza Sendzimira. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dr. Artura Paszko zostało podzielone na dwie części. W pierwszej - zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pan Tomasz Sokół omówił możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

"KRAKÓW NOWA HUTA - PRZYSZŁOŚCI" W SIECI INTELIGENTNYCH MIAST PRZYSZŁOŚCI

„SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” – to wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »