Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


MIKRO DZIAŁANIA DLA SMART INWESTYCJI -
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

MIKRO DZIAŁANIA DLA SMART INWESTYCJI - MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 8 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców. Paweł Chorosz – Koordynator Projektów w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., przedstawił uczestnikom spotkania prezentację o Spółce oraz o projekcie „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Głównym tematem dyskusji była możliwość nawiązania współpracy pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorcami a spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Jak stwierdzili przedstawiciele Stowarzyszenia: „duże przedsiębiorstwa sobie poradzą a małym trzeba pomóc”.
INICJATYWA KLASTRA SPÓŁEK Z NOWEJ HUTY

INICJATYWA KLASTRA SPÓŁEK Z NOWEJ HUTY

W siedzibie Huta Przyszłości S.A. 28 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółek działających w otoczeniu ArcelorMittal Poland, czyli Huty im. Tadeusza Sendzimira. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dr. Artura Paszko zostało podzielone na dwie części. W pierwszej - zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pan Tomasz Sokół omówił możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

"KRAKÓW NOWA HUTA - PRZYSZŁOŚCI" W SIECI INTELIGENTNYCH MIAST PRZYSZŁOŚCI

„SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” – to wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.
KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI NA UNIWERSYTECIE OTWARTYM AGH

KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI NA UNIWERSYTECIE OTWARTYM AGH

W dniu 23 maja br. na Uniwersytecie Otwartym Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyła się sesja dyskusyjna poświęcona projektowi „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” w aspekcie proekologicznej modernizacji Nowej Huty oraz regionu. Serdecznie dziękujemy prof. zw. dr. hab. Janowi W. Dobrowolskiemu za zaproszenie.
MIESZKAŃCY PYTAJĄ O PRZYSZŁOŚĆ PRZYLASKU RUSIECKIEGO

MIESZKAŃCY PYTAJĄ O PRZYSZŁOŚĆ PRZYLASKU RUSIECKIEGO

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zorganizowało w dniu 21 maja spotkanie poświęcone projektowi miejscowego planu zagospodarowania „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki” Dom kultury przy ulicy Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego 29 był pełen przybyłych mieszkańców Przylasku Rusieckiego i Branic.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »