Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


„Kąpielisko” w Przylasku Rusieckim

„Kąpielisko” w Przylasku Rusieckim

10 lipca 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/417/19 w sprawie Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego. Dotyczy ona zbiornika wodnego nr 1 w Przylasku Rusieckim i dopuszcza możliwość kąpieli na wyznaczonym jego fragmencie przez cały miesiąc sierpień bieżącego roku.
Strefa Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości z 59-milionowym dofinansowaniem

Strefa Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości z 59-milionowym dofinansowaniem

4 lipca 2019 roku nastąpiło oficjalne przekazanie umowy gwarantującej przyznanie unijnej dotacji w wysokości 59 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. Umowę podpisali Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko. W uroczystości wziął udział także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.
Annual Investment Meeting - Dubaj 2019

Annual Investment Meeting - Dubaj 2019

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2019 roku delegacja Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. brała udział w Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju (AIM), jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Spółka dysponowała stoiskiem targowym w międzynarodowej części wystawowej. Przedstawiciele spółki prezentowali odwiedzającym targi oraz podczas bezpośrednich spotkań B2B informacje na temat projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, oferty inwestycyjnej Krakowa oraz potencjału gospodarczego województwa małopolskiego.
Nowa Huta Przyszłości - Nowa Przestrzeń dla Krakowa

Nowa Huta Przyszłości - Nowa Przestrzeń dla Krakowa

W magazynie "Property Journal" nr 03/2019 pojawił się wywiad z Prezesem Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A, - dr Arturem Paszko. Zapraszamy do lektury
„Life science and chemical industry in Małopolska” i „Startup and creative industry in Małopolska”

„Life science and chemical industry in Małopolska” i „Startup and creative industry in Małopolska”

„Life science and chemical industry in Małopolska” i „Startup and creative industry in Małopolska” – to kolejne raporty wydane staraniem Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi na arenie międzynarodowej.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »