Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

24 lipca Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości Artur Paszko odebrał z rąk Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafała Soleckiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Krakow Metropolitan Area for Business” (KMA4Business). Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w lutym tego roku, dofinansowany jest w ramach podziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)

Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)
Jakość gleb w obszarze projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”

Jakość gleb w obszarze projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami oraz niektórymi artykułami prasowymi, w których – na kanwie toczonej w Radzie Miasta Krakowa dyskusji nad jej uchwałą w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie – znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące domniemanych ryzyk środowiskowych na obszarze projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości, informujemy:
„Kąpielisko” w Przylasku Rusieckim

„Kąpielisko” w Przylasku Rusieckim

10 lipca 2019 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/417/19 w sprawie Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego. Dotyczy ona zbiornika wodnego nr 1 w Przylasku Rusieckim i dopuszcza możliwość kąpieli na wyznaczonym jego fragmencie przez cały miesiąc sierpień bieżącego roku.
Strefa Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości z 59-milionowym dofinansowaniem

Strefa Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłości z 59-milionowym dofinansowaniem

4 lipca 2019 roku nastąpiło oficjalne przekazanie umowy gwarantującej przyznanie unijnej dotacji w wysokości 59 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. Umowę podpisali Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz oraz prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko. W uroczystości wziął udział także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »