Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Plastusia w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Plastusia w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie

Kompleks nieruchomości - ul. Igołomska - 4,33 ha

Kompleks nieruchomości - ul. Igołomska - 4,33 ha

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o zamiarze zbycia kompleksu niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,33 ha, zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Igołomskiej i ul. E. Szymańskiego

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza obowiązujący "Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie".

« 1 2 3 › »