Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zapytanie ofertowe na: wykonania usługi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia ofert w zapytaniu ofertowym na wy­ko­na­nie usłu­gi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »