Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs publiczny na stanowisko Wiceprezesa drugiej kadencji Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.7.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora został zakończony.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora został zakończony.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. public relations

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. public relations.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »