Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

Ogłoszneia nalezy wprowadzać w dziale "Ogłoszenia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dla Spółki Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

ZAŁĄCZNIKI:

1. DIALOG TECHNICZNY - OGŁOSZENIE

2. DIALOG TECHNICZNY - REGULAMIN

3. DIALOG TECHNICZNY - WNIOSEK

 

______________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Szanowni Państwo,

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na podstawie § 9 ust. 3 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, uprzejmie informuje, że Zamawiający zakończył dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Planu Generalnego  (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

Załączniki:

1. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.

2. Lista zagadnień z dialogu technicznego.

3. Protokół końcowy z dialogu techniczego.

 

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”, nr sprawy: X.WN.1.2020

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim” (nr sprawy: X.WN.2.2020)

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Rada Nadzorcza informuje, iż zakończył się konkurs publiczny na stanowisko Wiceprezesa drugiej kadencji Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. W jego wyniku nie doszło do powołania Wiceprezesa Zarządu.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.7.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora został zakończony.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora został zakończony.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »