Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na wybór Operatora kąpieliska w Przylasku Rusieckim w sezonie kąpielowym 2018 roku.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór Operatora kąpieliska w Przylasku Rusieckim w sezonie kąpielowym 2018 roku.

Wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich

Wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego, dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedziba w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »