Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowania na wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na wykonanie usług składu, projektów graficznych oraz druku i dostawy raportów analitycznych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na dokonanie wyceny nieruchomości poprzez określenie wartości rynkowej siedmiu nieruchomości gruntowych w formie operatów szacunkowych

Postępowanie na "Przeprowadzenie badania „due diligence” dotyczącego sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa działającego jako spółka z o.o., z siedzibą i miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie Krakowa oraz opracowanie raportu z badania obejmującego najważniejsze wnioski wynikające z tego badania w każdym z ww. obszarów".

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-biurowych w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. został zakończony.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »