Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. gospodarowania nieruchomościami w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. administracyjno-biurowych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Rada Nadzorcza Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Artura Paszko.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-biurowych w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. został zakończony.

« 1 2 3 »