Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na opracowanie: 1) Koncepcji zagospodarowania obszaru, 2) Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w PFU oraz 3) wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami.

Postępowanie na wykonanie usługi reklamy w prasie kolportowanej podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na najem zaaranżowanej powierzchni wystawienniczej na targach Annual Investment Meeting, które odbędą się w dniach 2-4 kwietnia 2017 roku, w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie: 1) Koncepcji zagospodarowania obszaru, 2) Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” (projekt nr 4 wykazu projektów – Planu Rozwoju Zbiorników Wodnych. Przylasek Rusiecki) wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w PFU oraz 3) wniosku o dofinansowanie w ramach podziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »