Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Rynek pracy i zasoby ludzkie w Krakowie i Małopolsce 2016” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Rynek pracy i zasoby ludzkie w Krakowie i Małopolsce 2016” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Sektory nowoczesnych usług biznesowych oraz badawczo-rozwojowych w Małopolsce.” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na zakup treści merytorycznych raportu z zakresu zagadnień pod nazwą „Sektory nowoczesnych usług biznesowych oraz badawczo-rozwojowych w Małopolsce.” dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiału filmowego wizualizacji terenów inwestycyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiału filmowego wizualizacji terenów inwestycyjnych dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Ogło­sze­nie w spra­wie świadczenia usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Ogłoszenie w sprawie świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracownika Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. do Monachium, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracownika Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. do Monachium, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »